Ewa Draus
EWA DRAUS

Radna Województwa Podkarpackiego IV i V kadencji. Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego, członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia. W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Wiceprzewodnicząca Sejmiku w IV kadencji. 

Wykształcenie wyższe w zakresie socjologii i ekonomii, absolwentka: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Wydział Nauk Społecznych), Instytutu Katolickiego w Paryżu (Instytut Nauk Społecznych i Ekonomicznych), Wyższej Szkoły Handlowej w Lille.

Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - Instytut Politologii i Polityki Regionalnej. W latach 2005-2007 wojewoda podkarpacki, w latach 2000-2003 dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Działacz społeczny w organizacjach pozarządowych.