sobieraj d bio
DARIUSZ SOBIERAJ

Urodzony 3 grudnia 1962 r. w Ćmielowie w województwie świętokrzyskim.

W roku 1988 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, w 2016 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i urologii.

Po studiach pracował w Szpitalu w Brzozowie najpierw jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, a następnie na stanowisku Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej. We wrześniu 1997 r. powołany na stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii w Brzozowie, a od grudnia 1997 r. do chwili obecnej Ordynator Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Wraz z zespołem współpracowników wdrożył na Oddziale najnowocześniejsze zabiegi urologiczne takie jak usunięcie pęcherza moczowego z utworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego, radykalną prostatektomia oraz wiele innych metod zarówno endoskopowych, jak i klasycznych.
Od dnia 1 lipca 2008 r. Konsultant ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego.

Aktywny członek wielu towarzystw medycznych krajowych i zagranicznych m.in. Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EUA), Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA).

Przez 12 lat pełnił funkcję radnego Powiatu Krośnieńskiego. W latach 1998 – 2002 był Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Rodziny. W kolejnej kadencji pełnił obowiązki członka Komisji Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów, a w roku 2006 ponownie wybrany i powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a także członka Komisji Transportu i Budownictwa oraz Komisji Zdrowia i Rodziny.

Radny Województwa Podkarpackiego IV i V kadencji. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. Aktualnie w sejmiku V kadencji członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.

Żonaty. Ma czworo dzieci i wnuka Jasia.