Czesław Łączak

CZESŁAW ŁĄCZAK Urodzony 16 listopada 1954 r. Zamieszkały:  Zawierzbie

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radny Województwa III, IV i V kadencji. Członek Komisji Głównej oraz Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Wykształcenie wyższe, ekonomista, biegły rewident.

Praca: Firma Oponiarska Dębica S.A - Menedżer Zespołu Administracji