Posiedzenie Komisji Statutowej Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Statutowej.
  2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Województwa Podkarpackiego.
  3. Sprawy różne.