Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali nr 149 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 30.01.2017 r. Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej „Wojewódzki Program Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020”.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydatów do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu OLK w Przemyślu.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu OLK w Przemyślu.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
  8. Sprawy różne.