Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 13.30 w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie ul.   Warzywna 1.

Zbiórka uczestników posiedzenia w holu budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie o godzinie 1255.  

Wyjazd busem z parkingu Urzędu Marszałkowskiego nastąpi punktualnie o godzinie 1300.