Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Wojeództwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. (piątek) o godzinie 1500 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.