Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godzinie 10:00 w trybie obrad zdalnych określonych w załączonym Zarządzeniu Nr 8 Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na przedłużenie umowy dzierżawy.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie części lokalu o łącznej powierzchni 77,18 m² położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79/3.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/431/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045.
  7. Sprawy różne.

(Wnioski do planu pracy Komisji  Gospodarki i Infrastruktury na rok 2021.)