Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 23 października /piątek/ 2020 r. o godzinie 10:00 w trybie zdalnym przez system internetowy.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 25 z dnia 25 września 2020r. z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2020.
  3. Korekty informacji o przebiegu  wykonania  za I półrocze  2020r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi  Województwa w tym: Muzeum – Zamku w Łańcucie oraz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
  4. Podkarpacki Informator  Kulturalny – prezentacja strony internetowej informatora – nowego narzędzia promocji wydarzeń, miejsc i zjawisk dotyczących kultury  w województwie, przedsięwzięcie zrealizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie  w latach 2018 – 2020.
  5. Informacja  na temat „Wzbogacenia oferty kulturalnej Filharmonii Podkarpackiej im. A .Malawskiego w Rzeszowie, po objęciu współprowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny  2019/2020.
  7. Sprawy różne.