Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 września / piątek/ 2020 r. o godz. 10.00, w trybie zdalnym przez system internetowy.

Porządek obrad przewiduje:


1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 28 sierpnia 2020 roku.
2.Informacja nt. prac nad rewitalizacją strategii marki Województwa Podkarpackiego.
3.Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na IV kwartał 2020r.
4.Sprawy różne.