Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 września/ piątek/ 2020 r. o godz. 11.00  w  trybie zdalnym przez system internetowy.

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu  nr 23 z poprzedniego   posiedzenia    Komisji.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie stypendiów sportowych  i nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięte  wyniki sportowe.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności sportowej.

4.Informacja  o stanie realizacji przez Województwo  Podkarpackie/UMWP/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu, projektów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w 2020roku, stan na 31 sierpnia 2020 roku.

 5.Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego.

6. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2020r.planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

 7.Informacja na temat pozyskanych zbiorów oraz stanu realizacji robót inwestycyjno – modernizacyjnych dotyczących rozbudowy obiektów Muzeum  Podkarpackiego w Krośnie.

8.Sprawy różne.