Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  25 września 2020 r. o godz. 8 00  w trybie obrad zdalnych określonych w załączonym Zarządzeniu Nr 4 Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.
  3. Sprawy różne.