Zmiana Trybu Posiedzenia Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W związku ze zmianą trybu obrad na sposób tradycyjny najbliższej sesji XXVII Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniam tryb zwołanego posiedzenia Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Posiedzenie w/w komisji odbędzie w sposób tradycyjny w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. Termin posiedzenia 28 września 2020 roku o godz. 8:00.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego  odbędzie się w dniu 28 września 2020 r.  o godz. 8 00  w trybie obrad zdalnych określonych w załączonym Zarządzeniu Nr 7 Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu lokali użytkowych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.
  6. Sprawy różne.