Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 9:30.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołu Nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  w dniu 15 maja 2020 r.
 2. Rozpatrzenie skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie w zakresie przygotowania i przyszłej realizacji zadania pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”.
 3. Rozpatrzenie skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie w zakresie niewykonywania ustawowych obowiązków związanych
  z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 896 na odcinku Lutowiska – Czarna.
 4. Sprawy różne.