Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzeniu Komisji Główne dbędzie się w dniu  20 sierpnia 2020 r. o godzinie 14:00 w trybie zdalnym przez system internetowy.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 23/20.
  2. Przyjęcie protokołu nr 24/20.
  3. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w II kw. 2020 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu porządku obrad sesji Sejmiku.
  5. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  6. Sprawy różne.