Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w  dniu  8  lipca  2020 r. o godz.14.00 w sali nr 147  budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, w systemie zdalnym /PIN3000/ z następującą  tematyką :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.
  2. Sprawy różne.