Zdalne Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji – panią Dorotą ŁUKASZYK – uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 930 - odbędzie w systemie zdalnym przez Internet, a nie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji nr 19 z dnia 24.04.2020r, oraz nr 20 z dnia 22.05.2020 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
    w Krośnie 19 m2 powierzchni dachowej budynku „A” położonego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu części gruntu wraz z budynkiem M położonym w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1.
  4. Informacja dotycząca „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim.
  5. Sprawy różne.