Odwołane Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego nie odbędzie się w wyznaczonym wcześniej terminie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o stanie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.
  2. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
    w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa na drogach krajowych na podkarpaciu.
  3. Sprawy różne.