Zdalne Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godzinie 14:00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 22/19.
  2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania
  3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  4. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  5. Sprawy różne.