Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w  dniu  21 lutego  2020 r. o godz. 14.00 w sali nr 147  budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, z następującą  tematyką :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Podkarpackie jednego udziału w Spółce NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i połączenia go z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli.
  5. Sprawy różne.