Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  24 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia  
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie dla Przedsiębiorstwa Geodezyjnego SmartMap.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2042.
  6. Sprawy różne.