Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu  13 lutego 2020 r. o godzinie 14:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 18/19.
  2. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie powołania składu osobowego Komisji Regulaminowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  4. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  5. Sprawy różne.