Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali nr 148 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów nr 3/19 z 25 listopada 2019 r. i 4/19 z 28 listopada 2019 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
  3. Sprawy różne.