Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. w sali 149 o godz.13.30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia  20 grudnia   2019 roku.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektów w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś - Ukraina 2014 – 2020.

3.Sprawy różne.