Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  27 stycznia  2020 r.  o godz. 8 30  w sali  212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.
  3. Sprawy różne