Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu  27 stycznia 2020r. o godz. 11:30 w sali nr 147 w budynku  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2.    Raport za lata 2017-2018  z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023r.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXX/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.   

4.    Sprawy różne.