Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 czerwca 2015 roku o godz.14.00 w sali 148 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołów: nr 5 z dnia 27 kwietnia 2015 r. i nr 6 z dnia 25 maja 2015 r.,
    z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Plan wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na III kwartał 2015r.
  3. Sprawy różne.