Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 25 maja 2015 r. o godzinie 10.15 w sali nr 150 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Panu Janowi Budziaszkowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".
2. Sprawy różne.