Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 25 maja 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 226 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 23.04.2015 r. /nr 3/.
2. Przedstawienie sprawozdania rocznego z realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu za rok 2014.
3. Sprawy różne.