Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 21 maja 2015 r. o godz. 9.30 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al .Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów z dnia 23.04.2015r i 27 .04.2015r . z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
2. Informacja pani Grażyny Stojak - Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nt. stanu prawnego willi płk. Kotowicza.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2015 pomocy finansowej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki.
6. Informacja nt. promocji instytucji kultury, zjawisk w kulturze oraz osiągnięć twórców, w tym laureatów nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury oraz stypendystów Marszałka Województwa Podkarpackiego.
7. Sprawy różne.