Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 19 maja 2015 r. o godz. 13. 00 w Weryni – Pałacu w siedzibie Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego - Werynia 502 koło Kolbuszowej odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnej specjalizacji (RIS3).
2. Informacja nt. zarządzania i planów rozwoju Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Rzeszowie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego.
5. Sprawy różne.

Dla zainteresowanych wyjazd busem z Rzeszowa do Weryni o godz. 12. 15 z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.