Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 15.00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 17 kwietnia 2015 r. z posiedzenia Komisji Głównej.
2. Zaopiniowanie projektu porządku obrad sesji Sejmiku.
3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
4. Sprawy różne.