Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 8.30 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.
4. Sprawy różne.