Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 9.15 w sali 148 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 30 marca 2015r., z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014 - 2020 .
3. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za I kwartał 2015r.
4. Sprawy różne.