Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie, ul. Kościuszki 145 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26 marca 2015 r.
2. Zapoznanie się z bazą dydaktyczną Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie z udziałem dyrektora ośrodka.
3. Informacja pt. „ Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015."
4. Podjęcie stanowiska Komisji w sprawie sytuacji w muzeach prowadzonych przez Samorząd Województwa w nawiązaniu do wystąpień dyrektorów tych instytucji na poprzednim posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca br.
5. Objazd Komisji po Roztoczu/ zwiedzenie: Muzeum Kresów w Lubaczowie, XVI w. Cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu, Kresowej Osady w Baszni Dolnej.
6. Sprawy różne.

 

Wyjazd Komisji nastąpi 23 kwietnia br. busem punktualnie o godz.8.00 spod budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Zbiórka w holu budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Wyjazd z Lubaczowa do Rzeszowa godz.14.15