Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 7 maja 2015r. o godz. 13.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Analiza wykonania budżetu za 2014r. i przyjęcie opinii dotyczącej realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych za 2014r. wraz z opracowaniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z wykonania budżetu za 2014r.
3. Analiza przebiegu planów finansowych wybranych instytucji podległych samorządowi województwa – kultura, ochrona zdrowia, PZDW.
4. Analiza wykorzystania dotacji przekazywanych przez samorząd województwa dla jednostek samorządu terytorialnego i innych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Sprawy różne.