Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 13. 00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Program Strategiczny Błękitny San – założenia, harmonogram oraz finansowanie programu.
3. Informacja nt. stanu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
4. Informacja nt. stanu realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.
5. Sprawy różne