Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. o godz. 13.30 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 3.02.2015 r./nr 2/.
2. Informacja Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa granic województwa podkarpackiego, będących granicami państwa.
3. Informacja Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa granicznego.
4. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za rok 2014.
6. Sprawy różne.