Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 30 marca 2015 roku o godz. 9.20 w sali 148 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 23 lutego 2015r., z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitetem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia.
3. Opis stanu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie".
4. Sprawy różne.