Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 26 marca 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 19.02.2015 r. /nr 4/.
2. Stan przygotowań, wyzwania, perspektywy w związku z utworzeniem kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
9. Uchwała Nr 34/651/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rok.
10. Sprawy różne.