Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 24 marca 2015 r. o godz. 13. 30 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja o stanie wdrażania w zakresie osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wg stanu na 31 grudnia 2014 r.
3. Informacja o realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)" w województwie podkarpackim.
4. Informacja nt. Regionalnej Strategii Inteligentnych Specjalizacji".
5. Sprawy różne.