Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 19 lutego 2015 r. o godz. 12.30 w sali 148 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al .Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26 stycznia 2015 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Dębicy.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
9. Sprawy różne.