Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 lutego 2015 roku o godz. 9.20 w sali 148 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów: nr 1 z dnia 17.12.2014r oraz nr 2 z dnia 26.01.2015r., z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru podpisania Porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Preszowskim oraz Komitetem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia.
3. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za IV kwartał 2014r.
4. Sprawy różne.