Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 8.30 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przedłużenie umowy najmu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - gr. Państwa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru podpisania Porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia.
6. Sprawy różne.