Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 14. 00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Prezentacja wyników „Raportu rocznego z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020".
3. Informacja nt. stanu przygotowań do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Regionalnego na rok 2015.
5. Sprawy różne.
(Sprawozdanie z działalności komisji za okres 1 stycznia -30 września 2014 r.)