Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 19 lutego 2015 r. o godz. 14.30 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującą tematyką:

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – granica państwa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku uchylającej uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.
6. Sprawy różne.