Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 19 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 26.01.2015 r./nr 3/.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
3. Profilaktyka chorób nowotworowych raka szyjki macicy i raka piersi wśród kobiet na Podkarpaciu.
4. Sprawy różne.