Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 13 lutego 2015 r. o godzinie 15.45 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów: nr 1 z dnia 15 grudnia 2014 r., nr 2 z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz nr 3 z dnia 16 stycznia 2015 r. z posiedzeń Komisji Głównej.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Głównej w okresie od 01-01-2014r. – 15-10-2014r.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2015r.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmieniającego uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
5. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
6. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
7. Sprawy różne.