Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 3 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 22.12.2014 r./nr 1/.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2014 r.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r.
4. Informacja Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza na temat funkcjonowania brygady na terenie województwa podkarpackiego i jej działań na rzecz społeczeństwa.
5. Informacja Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie dotycząca obronności na terenie województwa podkarpackiego i działań Wojska Polskiego na rzecz społeczeństwa.
6. Sprawy różne.