Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 26 stycznia 2015 r. o godz. 8. 00 w sali 148 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatnich posiedzeń komisji.
2. Informacja dotycząca organizowania przez Województwo Podkarpackie kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 r.
3. Wnioski do planu pracy Komisji – przyjęcie projektu planu pracy.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za okres 1.01.2014 – 13.11.2014 r. (do końca IV kadencji SWP)
5. Sprawy różne.